Bayram tatilinin acı bilançosu artıyor! 62 kişi öldü Bayram tatilinin acı bilançosu artıyor! 62 kişi öldü

MEB'den yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler anlatıldı.

Açıklamaya göre, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesi doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme uygulaması kapsamında pansiyonlara öğrenci yerleştirme uygulaması güncellendi.

Yeni düzenleme ile öğrencilerin pansiyonlara kayıtlarını kolaylaştırmak için uzaktan başvuru yöntemiyle elektronik ortamda kayıt yaptırabilmelerine olanak sağlandı. Parasız yatılılığa başvuru şartlarında bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak hükmüne, "içinde bulunulan ders yılı içinde" ibaresi eklendi. Parasız yatılılık başvurularına ilişkin şartlar, yatılılık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNE KOLAYLIK

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerden örgün eğitim çağı dışına çıkmamış olmak şartını taşıyanların pansiyonlarda barındırılmaları ve bursluluk sınavına başvurabilecek öğrenciler kapsamına alınmaları sağlandı. Ayrıca barınma imkanı bulunmayan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerine işletmelerde mesleki eğitim ve staj yaptıkları süre içerisinde pansiyonlarda barınma imkanı sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri esas alınarak bursluluk sınavına başvurulara ilişkin şartlar yeniden düzenlendi. İl ve ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarının taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması kapsamında görev yapan planlama komisyonları ile koordine içinde çalışmaları yönünde düzenleme yapıldı.

ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİ DE YERLEŞTİRİLEBİLECEK

Yatılılık ve bursluluk iş ve işlemlerinin daha planlı ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla pansiyonların boş kalan kontenjanlarına özel okul öğrencilerinin yerleştirilmeleri ile ilgili usul belirlendi. Ayrıca kapasitenin kamu yararı gözetilerek daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla sosyal devlet ilkesi gereği olarak da boş kalan kontenjanların doldurulması amacıyla düzenleme yapıldı. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtildiği gibi ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme uygulaması doğrultusunda pansiyonlara öğrenci yerleştirme uygulaması güncellendi ve buna uygun düzenlemelere yer verildi. Yeni düzenleme ile ayrıca bulunduğu ilden farklı bir ilde bulunan özel eğitim meslek lisesine yerleşecek olan öğrencilerin işlemlerinin Genel Müdürlükçe yapılacağı ve özel eğitim meslek lisesindeki öğrencilerden yatılılık haklarının sonlandırılması halinde yapılacak işleme ilişkin hüküm eklendi.

HİZMETİN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından performansa dayalı bütçeleme sistemine geçildiğinden aylık olarak pansiyonda kalan öğrencilere göre bütçe gönderileceğinden buna uygun düzenleme yapılarak öğretim yılı boyunca parasız yatılılığa yerleştirme imkanı sağlandı. Yatılı öğrencilerin pansiyonlara devam-devamsızlıkları hüküm altına alındı, yatılılığın sona ermesi ile ilgili esaslar yeniden düzenlendi.

Tatil dönemlerinde pansiyonlarda verilen hizmetin kapsamının genişletilmesi ve ara tatil uygulamasının madde metnine eklenmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Kaynak: anka