Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, “Uzun süredir artan girdi ve enerji maliyetleri ve daralan iç pazar kapasitesi sebebiyle kar marjı daralan sanayi kuruluşlarımızın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kaynaklı nitelikli işgücü kaybı ve tazminat yükü karşısında daha da zorlu bir sürece gireceğini öngörüyoruz. Özellikle mevcut konjonktürde finansmana erişimin kısıtlı olması işleri daha da çıkmaza sokmaktadır” dedi.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, bugün yazılı bir açıklama yaprak, plastik sanayisinde faaliyet gösteren kuruluşların içinde bulunduğu zorlukları aktardı. Finansmana erişimi konusunda yaşanan sıkıntılar ve EYT düzenlemesiyle yaşanan nitelikli iş gücü maliyeti ve tazminat yükleriyle ilgili değerlendirme yapan Karadeniz’in açıklaması şöyle:

“KREDİ DESTEĞİ KONUSUNDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR: Daha önce kıdem tazminatı ödemeleri dolayısıyla destek taleplerimiz vardı. Bu alanda Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği verileceği deklare edildiği için mutlu olduk. Geldiğimiz noktada çok sayıda çalışan EYT başvurusunda bulunmuş durumdayken desteğin maiyetinin ve şartlarının hala belirsiz olması sanayicileri tedirgin ediyor. Malumunuz son dönemde girdi maliyetlerinde çok sert artışlar yaşanıyor, hatta öyle ki Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) son 7 aydır yüzde 100’ün üzerinde seyrediyor. Enerji maliyetlerinde artış ise plastik sektörü gibi enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarında daha büyük bir baskı oluşmasına sebep oluyor. İşletme sermayesinin yetersizliği sebebiyle üretim kayıplarının yaşanmasının dahi gündemde olduğu bir süreçte işletmeleri bir de yüklü tazminat ödemeleri ile baş başa bırakmamak gerekiyor. Bu kapsamda daha önce dile getirilen kredi desteğinin bir an önce netleştirilerek kullanıma açılmasının iş dünyasındaki tedirginlikleri azaltmak konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz. 

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ KAYBININ TELAFİSİ ZOR: EYT sebebiyle işletmelerin en nitelikli çalışanlarının bir kısmını kaybedecek. Gerek sektörümüzün gerek diğer imalat sanayi sektörlerinin en önemli sorunlarından biri nitelikli işgücünün yetersizliği. EYT kapsamında bu nitelikli işgücünden kayıp yaşanacak olması işletmelerin kısa-orta vadede üretim kaybı yaşamasına sebep olabilir. Zira işgücünün yetiştirilmesi uzun zaman alan bir süreç. Bu eğitim sürecini desteklemek adına işbaşı eğitim programlarının yaygınlaştırılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. 

FİNANSMAN MALİYETİ DÜŞÜRÜLMELİ: Türkiye’de finansmana erişim maliyeti çok yüksek. Son dönemde finansmana erişim kanalları hızla daraldı ve finansman maliyeti hızla yükseldi. Bu şartlar altında işletmeler yeni yatırım konusundaki kararlarını tehir etme ihtiyacı duyuyorlar. Özellikle ikiz dönüşüm sebebiyle yeni yatırım ihtiyacının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak tüm dünyada hızlanan bu dönüşüm sürecini yakalayamazsak ihracat pazarlarımızda kalıcı kayıplar yaşayabiliriz. Bu kapsamda yatırım kredileri imkanlarının genişletilmesi ve maliyetinin düşürülmesi için adımlar atılması ve ekonomi politikalarının üretimi önceleyen bir yapıya kavuşturulması elzem.” 

GÜNDEM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN