Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Sosyolojik Açılımlar Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Toplumsal Hayatta ve Edebiyatta Erkeklik/ler’ adlı etkinlik, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Etkinliğe, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin, Prof. Dr. Ümit Tatlıcan, Doç.Dr Özlem Balkız, Doç. Dr Emin Baki Adaş, Doç. Dr Emin Yiğit, konuşmacılar Emekli Öğretim Üyesi Gülhan Demiriz, Doç. Dr. Ferda Zambak, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Emekli Öğretim Üyesi Gülhan Demiriz, konuşmasında, “Sıradan gibi gözüken eylemlerimizde ve gündelik yaşamın her alanında ataerkilliğin nasıl inşa edildiğini ve yeniden üretildiğini, onunla girilen iş birlikleri ve bu iş birlikte ataerkilliğin hangi araçlarını kullanıldığını inceleyerek ‘erkeklik inşası ve yeniden inşası bağlamında sorgulamaktır. Bu çerçevede erkeklik/lerden neyi anlamamız gerektiği, erkekliğin toplumsal kurulumu, erkeliğin üretim ve yeniden üretim araçlarına odaklanılarak ataerkillikle iş birliklerimizde çatlaklar oluşturma ihtimali tartışmaya açılacaktır” dedi.

Doç. Dr. Ferda Zambak ise konuşmasında; “Erkeklik veya kadınlık ölçülebilecek, belirli arzu ve özdeşimlerin sadece bir cinse atfedilerek tanımlandığı olgular olmadığı gibi hem teorik hem de amprik açıdan karmaşık kavramlardır. Toplumsal cinsiyet, devingenliği ve kişilerin kendilerini yeniden üretebildiği bir anlam aralığına sahip olmasına rağmen, çoğu kez eylemler ve normlar karşısında savunmasız kalınan, mücadele edilen bir alan olmaya devam eder. Bu bağlamda Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında yetim oğul olma meselesi üzerinden sunulan erkeklik biçimleri ve modernleşme krizi, okura gelenek ve ataerkil düzenin yeniden üretilme ve yorumlanma biçimleri hakanda önemli veriler sunar. Bu dönem romanlarında erkekliğin olumlu ya da olumsuz değişen hallerine yakından bakılarak bugüne aktarılan kültürel belleğin izleri yakından takip edilmeye ve açıklanmaya çalışılacaktır” dedi.

Etkinlik, soru cevap ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.