Hanehalkı İşgücü Araştırması ikinci çeyrek (Nisan-Haziran 2022) sonuçlarına göre; işsizlik oranı, 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 oldu. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 8,9, kadınlarda yüzde 13,9 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü İstatistikleri ikinci çeyrek sonuçlarını bugün açıkladı. Buna göre; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2022 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 8,9, kadınlarda yüzde13,9 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,7 OLDU

TÜİK verilerine göre; istihdam edilenlerin sayısı, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artışla yüzde 47,7 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,4 olarak hesaplandı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,3 OLDU

İşgücü, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 53,3 oldu. İşgücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 35,3 oldu. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 20,3 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalış ile yüzde20,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde17,1, kadınlarda ise yüzde26,3 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 56,1'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 113 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 393 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16'sı tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 56,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,4 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ÂTIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 21,3 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtıl işgücü oranı, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak tahmin edildi.