TEMA; "Biz doğayı onaracak nesiliz!" TEMA; "Biz doğayı onaracak nesiliz!"

AYŞE YILMAZ  - Aydın'ın Kuyucak ilçesi, Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan jeotermal kaynak arama sondaj faaliyetleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinde 21 Mayıs 2024 tarihinde yapılan duyuruya göre, Kocaer Enerji A.Ş. tarafından yürütülmesi planlanan iki ayrı proje için ÇED süreci resmen başladı.

Ekran Goruntusu 2024 05 22 100519

İlk proje, Kurtuluş Mahallesi 1651 nolu parsel mevkiinde gerçekleştirilecek olan "Kocaer JES Jeotermal Kaynak Arama Sondaj Faaliyeti-KCH 4" projesi. Bu projeye ilişkin olarak Aydın Valiliği'ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası (P.T.D.), Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 16. maddesi kapsamında incelendi ve ÇED süreci başlatıldı.

Ekran Goruntusu 2024 05 22 093617

İkinci proje ise yine aynı mahallede 2380 nolu parsel mevkiinde yapılacak "Kocaer JES Jeotermal Kaynak Arama Sondaj Faaliyeti-KCH 5" projesi.

Her iki proje için de ÇED sürecinin başladığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinden kamuoyuna ve ilgililere duyuruldu.

“AYDIN ili KUYUCAK, ilçesi KURTULUŞ MAHALLESİ, 1651 NOLU PARSEL mevkiindeki KOCAER ENERJİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan KOCAER JES JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SONDAJ FAALİYETİ-KCH 4 projesi ile ilgili olarak AYDIN Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

JES'LER  TARIM ARAZİSİ VE ORMANLIK ALAN ÜSTÜNE KURULMAK İSTENİYOR

Kuyuların açılacağı alan, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre, “Tarım Arazisi” niteliği taşırken, üst ölçekli planlara göre bölgede orman ve yarı doğal alanlar, sulak alanlar ve su kütleleri de yer alıyor.

Editör: Ayşe Yılmaz