Biseksüel: Birden fazla cinsiyete duygusel ve/veya cinsel ilgi duyan kişi.

Bi+: Birden fazla cinsiyete ilgi duyan, onlarla cinsellik yaşayan bireyleri tanımlamak için kullanılan şemsiye terim. Biseksülleri, panseksüelleri, poliseksüelleri, omniseksüelleri, akışkan, queer vb. içerir.

Bi+ Fobi: Biseksüel ve biseksüel+ çatısı altındaki monoseksüel olmayan multiseksüel kimlik ve varoluşlardan hoşlanma, korkma ve nefret etme olarak basitçe tanımlanır.

Monoseksizim: Herkesin monoseksüel olduğu (sadece tek bir cinsiyete çekim duyduğu) ya da olması gerektiğini varsayan sosyal sistem. Sosyal manada biseksüellere ve monoseksüel olmayanlara karşı ceza, monoseksüellere ödül vadetmeyi içerir.

Monoseksüel: Tek cinsiyete duygusal ve/veya cinsel ilgi duyan kişi.

Peki biseksüellik nedir, sevgili okurlar?

Biseksüellik, özellikle Avrupa’da şemsiye bir terim olarak kullanılıyor, bu eksende politikası yapılıyor. Bi+ şeklinde belirtiliyor; biseksüel, omniseksüel, poliseksüel, queer, hetero/homo flexible, bicurious, fluid ( akışkan ) ve bi/pan romantik, bisensuel, bidyke hatta panseksüel de biseksüel şemsiyesinde yer alan multiseksüel kimlikler olarak tanımlanıyor, politikası bu çerçevede şekilleniyor.

Biseksüeller kararsız kalmış değillerdir.

Peki kavram nasıl ortaya çıktı?

Birden fazla cinsiyete karşı cinsel çekim duymak anlamına gelen biseksüelliğin ilk kullanımı, cinsel yönelim değil anatomi üzerinedir. Dişi ve erkek anatomisinin birleşimi olarak ilk başlarda tanımlanan biseksüelliğe karşı günümüzde lezbiyen, gey ve heteroseksüel insanları yani tek bir cinsiyete çekim duymayı tarif etmek için şemsiye bir terim olarak kullanılan monoseksüellik de o zamanlar bunların arasındaki kesin farkı imlemek için kullanılıyor.

Sonrasında biseksüellik hem feminen hem de maskülen fiziksel özellikleri bulundurmak şeklinde bir tanıma evrilirken monoseksüellik ‘’ tek ‘’ bir cinsiyetin fiziksel özelliklerini bulundurmak olarak yorumlanıyor.

Bunların sonrasında biseksüellik bir çekim ve yönelim çeşidi olarak anlaşılmaya başlanıyor. Bu anlayışa göre monoseksüellik, bariz bir şekilde kadın ya da erkek anatomik ve fiziksel özellikleri bulunan birisinin “tek” bir cinsiyete çekim duyması olarak tanımlanıyor.

Monoseksüelliğin karşıtı olarak yerleştirilen biseksüellik, olgunlaşmamış, ilkel olanla, beyaz/Batı Avrupalı olmayan, bu kültürden gelmeyenle, “hayvani” olanla özdeşleştiriliyor. Monoseksüellik ise tam tersi bir biçimde olgunluk, gelişim, kültür, insanlık ve beyaz olmakla özdeşleştiriliyor. 90’larda biseksüelliğin anlamı önemli oranda değişiyor; anatomi, atanmış cinsiyet gibi kavramlardan ziyade biseksüellik sadece arzuyu imlemek için kullanılmaya başlanıyor. Monoseksüellik de tek bir cinsiyete ilgi duyma olarak tanımlanıyor.

( Kaynak olarak Kaos GL Derneği’nin Bi+ dergisinden yararlanılmıştır. )