Kapitalizmin Tekelci Dönüşümüne Karşı Kitle Eyleminin Günü; 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı...
Bayram değil Mücadele Günüdür. Bayram değil Kazanım Günüdür.
Bayram değil geçmişin ölümsüzlerine saygı; gelecek güzel günlere saygı günüdür.
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı;
Tüm meydanlarımız işsizler, köylüler, öğrenciler; işçilerle bütünleşti, sınıfla omuz omuza kavga ettiler. Bu hakkı söke söke kazanırken. egemenleri dize getirirken bir mücadele verdiler. Daha atılacak birkaç adım daha var. O sebeple bu bir bayram değildir.
Bu bir mücadele günüdür. İşçi sınıfını tek bayrak altında, tek hedef doğrultusunda tek vücut olarak birleştirecek, kapitalizme karşı mücadele olacak bir işçi bayramı günü arzusu oldukça eskidir.
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı;
1886'lardan bugüne bu uğurda mücadele verenlere saygı günüdür.
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı;
İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür.
Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmıştır.
1 Mayıs 1977 günü Taksim’de kutlamalarda 28 kişi ezilme ya da boğulma nedeniyle, 5 kişi silahla vurulma nedeniyle, 1 kişi de panzer altında kalarak toplamda 34 kişi yaşamını yitirmiş ve 136 kişi de yaralanmıştır.
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı;
Sermaye ve onun işbirlikçisi iktidarla yüzleşme günüdür. Geleceğin habercisi, geçmişin hatırlatıcısıdır.
Bitmediğimizin, yılmadığımızın, bu ülkede hala 1 Mayıs'ı gündem edebildiğimizin, gücümüzün göstergesidir.
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı;
KAPİTALİZMİN TEKELCİ DÖNÜŞÜMÜNE KARŞI KİTLE EYLEMİNİN GÜNÜDÜR!
1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı;
Emek verenlerin; bu ülkenin asıl sahip olduklarının gerçeğinin kabul edilmesini dilediğim gün…
İnsanların aydınlanmalarını; düşüncelerini özgürleştirmelerini, seçimlerini daha doğru bilinçli yapmalarını dilediğim gün...
İşçilerin, emekçilerin, tüm vatandaşlarının; kaderlerini sermaye ve bürokratların, siyasilerin ellerine bırakmadan kendilerinin şekillendirebilmesini ama bunu yaparken de nesnellikten, bilimsellikten evrensellikten uzaklaşmadan öz ve değerieri ile yapabileceklerini dilediğim gündür.
Emek olmadan hiçbir şey yetişmez!
EMEK EN YÜCE DEĞERDİR.
Toplumun her kesiminde üreten geliştiren işçilerimizin ;proletarya sınıfının ve tüm emekçi insanların mücadele günü kutlu olsun.
Maskesiz, yine meydanlarda 1 Mayıs'larda kavuşmak dileğiyle...